Phone icon

Spectos Academy

Tạo ra giá trị từ kiến thức và kinh nghiệm quý báu!

Spectos GmbH đã hợp tác và hỗ trợ các công ty dịch vụ trong việc quản lý chất lượng một cách hiệu quả trong suốt 15 năm qua. Spectos Academy giúp bạn tiếp cận những kinh nghiệm vô cùng phong phú và quý báu của chúng tôi.

Đối tượng tham gia Spectos Academy sẽ là các chuyên gia, giám đốc điều hành, quản lý quy trình, những người quan tâm đến kiến thức chuyên sâu về tối ưu hóa quy trình và thực hiện các dự án quản lý chất lượng của tổ chức. Với các khóa đào tạo, huấn luyện và hội thảo thực tế, chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp những giá trị gia tăng thực sự trong quá trình thực hiện các dự án.

Spectos Academy chú trọng việc kết hợp các phương pháp khoa học mới nhất, các ứng dụng đã được chứng minh hiệu quả ở thực tiễn và trải nghiệm công nghệ mang tính mục tiêu!

Liên hệ với Spectos Academy!

Bạn có hứng thú với hội thảo tiếp theo của chúng tôi hay muốn đăng ký khóa đào tạo nội bộ? Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu và tư vấn cho bạn. Liên hệ với chúng tôi qua điện thoại +49 351 32025-206 hoặc e-mail: academy@spectos.com