Phone icon

Spectos Academy - Hưởng lợi ích từ kinh nghiệm của chúng tôi!

Giới thiệu về Spectos Academy

Spectos GmbH đã hợp tác và hỗ trợ các công ty định hướng dịch vụ trong việc quản lý chất lượng một cách hiệu quả trong suốt 15 năm qua. Spectos giúp bạn tiếp cận những kinh nghiệm vô cùng phong phú và quý báu.

Đối tượng tham gia Spectos Academy sẽ là các chuyên gia, giám đốc điều hành, quản lý quy trình, những người quan tâm đến kiến thức chuyên sâu về tối ưu hóa quy trình và thực hiện các dự án quản lý chất lượng của tổ chức. Với các khóa đào tạo, huấn luyện và hội thảo thực tế, chúng tôi cung cấp cho các công ty những giá trị gia tăng thực sự trong quá trình thực hiện các dự án.

Spectos chú trọng sự kết hợp thực tế của các phương pháp khoa học mới nhất, các ứng dụng đã được chứng minh hiệu quả ở thực tiễn và trải nghiệm công nghệ mang tính mục tiêu.