Phone icon

Quản trị tinh gọn

Sự cạnh tranh gia tăng giữa các công ty đòi hỏi các quy trình kinh doanh cần được tối ưu hóa một cách tối đa. Do đó, nên cắt giảm chi phí và thay vào đó là tối ưu hóa quy trình theo xu hướng của khách hàng. Lean Six Sigma – tổng hợp phương pháp Six Sigma và Lean Management, được áp dụng thành công trong ngành công nghiệp sản xuất  hơn 15 năm qua. Trong những năm gần đây, cách tiếp cận này ngày càng được áp dụng cho các quy trình dịch vụ.

Giám sát việc quản lý quy trình của tổ chức bằng cách tích hợp các Nguyên tắc tinh gọn (Lean Principles) và giảm thiểu sai sót.

Từ lâu nay, Lean management và Six Sigma đã được áp dụng thành công trong sản xuất nhằm xác định, cải tiến và hiện đại hóa các quy trình. Việc tiếp thu những điểm nổi trội gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ đã làm nổi bật lên những tiềm năng to lớn đối với tất cả các ngành nghề khác trong việc tối ưu hóa quy trình.

Pyramid of Six Sigma Lean Management

Lean Management: Pyramid of Six Sigma

Đối với quản lý chất lượng, Six Sigma đại diện cho chất lượng zero-defect (không mắc lỗi). Ngoài các khóa đào tạo Six Sigma căn bản, bạn còn có cơ hội trải nghiệm các công cụ IT hỗ trợ đã được thử nghiệm và sử dụng trong quá trình kinh doanh hằng ngày. 

Các khóa đào tạo Six Sigma với các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ (ASQ)Câu lạc bộ Six Sigma Châu Âu (ESSC) và ISO 13053.

Yellow Belt

 • Phương pháp phân tích, dự báo và tái thiết kế quy trình đối với doanh nghiệp dịch vụ
 • Các ví dụ mới nhất về phương pháp tiếp cận Six Sigma tinh gọn trong các doanh nghiệp dịch vụ
 • Các công cụ hiện đại trong quản lý dự án, tổ chức nhóm và giải quyết xung đột
 • Tổ chức nhóm và các công cụ cho việc sử dụng hàng ngày
 • Thiết kế nơi làm việc 5S với ví dụ về ứng dụng thực tế cho doanh nghiệp
 • Mô phỏng Office tinh gọn để ghi nhận các tác động của nguyên lý tinh gọn đối với văn phòng của doanh nghiệp

Green Belt

 • Xác định và đánh giá các tiềm năng tối ưu hóa cũng như trình bày chúng một cách thích hợp
 • Các phương pháp trình bày, phân tích, dự báo và tái thiết kế quy trình chi tiết
 • Các công cụ hiện đại trong quản lý dự án và giải quyết xung đột
 • Phát triển hệ thống đo lường, dashboard và cockpit kiểm soát về hiệu quả
 • Triển khai các dự án thử nghiệm của bản thân về Six Sigma tinh gọn trong doanh nghiệp

Black Belt

 • Nhận thức được các phương pháp tiếp cận mang lại cho doanh nghiệp cái nhìn của khách hàng 
 • Sử dụng các công cụ cũng như phương pháp tinh gọn mở rộng (phân tích chuỗi giá trị, Poka Yoke, Kanban)
 • Tiếp cận doanh nghiệp, cụ thể là văn hóa Không Sai Sót, kaizen, quản lý thay đổi
 • Phát triển và kết nối các các hệ thống chỉ số chủ chốt liên quy trình cũng như liên bộ phận
 • Điều hành dự án Six Sigma định hướng theo kết quả của bản thân trong doanh nghiệp