Phone icon

Quản lý và điều hành chung

Cập nhật các kiến thức kinh doanh trong quản lý chung

Dữ liệu dựa trên kiến thức và quy trình quản lý đòi hỏi việc đào tạo có mục tiêu và nghiên cứu chuyên sâu dành cho cấp quản lý trong một doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa quản lý chất lượng chuyên biệt và hiệu quả với những bí quyết kinh doanh là yếu tố đảm bảo thành công!

Spectos Solutions Header Image

Kiểm soát, Kế toán và Tài chính phục vụ cho các cấp điều hành

Chỉ trong thời gian ngắn, bạn sẽ có được cái nhìn tổng thể rõ ràng và chi tiết về các công cụ cần thiết nhất giúp bạn tham gia và đóng góp ý kiến tại các cuộc thảo luận về tài chính. Buổi thảo luận sẽ giúp các cấp điều hành và chuyên gia có cơ hội đánh giá cũng như phân tích những tác động về mặt tài chính từ quyết định của họ

Workshop zum Thema Finance & Controlling
  • Cấu trúc và khái niệm về lập kế hoạch tài chính và hệ thống ngân sách
  • Sơ đồ hóa hoạt động tài chính và phi tài chính với các hệ thống đo lường
  • Hỗ trợ ra quyết định trong việc phân tích “Make-or-Buy” thông qua phân tích về khả năng sinh lợi
  • Quản lý chi phí chủ động: phân tích và điều chỉnh cấu trúc chi phí
  • Mô phỏng chi phí và kết quả phục vụ cho việc cải tiến quy trình
Spectos Solutions Header Image

Marketing và chiến lược cho các cấp điều hành

Seminar zu Marketing und Strategie

Mục tiêu của buổi thảo luận này là mang lại sự thấu hiểu sâu sắc hơn về marketing và chiến lược. Các cấp điều hành và chuyên gia sẽ nắm được các yếu tố chính tạo nên thành công của marketing hiện đại cũng như phát triển chiến lược. Kết thúc khóa học, họ có thể xây dựng và đánh giá những mô hình hữu dụng. Các công cụ được hướng dẫn trong buổi thảo luận này hướng tới việc giúp người học đưa ra được các mục tiêu sinh lợi cụ thể về sản phẩm, thị trường và khách hàng.

  • Nhận thức được thành công của doanh nghiệp là nhiệm vụ chính của quản lý chiến lược
  • Chiến lược cạnh tranh đa dạng đáp ứng toàn cầu hóa, số hóa và tăng trưởng chậm
  • Phân tích các mô hình kinh hiện tại và đang phát triển
  • Thiết kế các mô hình marketing mang tính đột phá
  • Marketing hỗn hợp 4.0: Sử dụng các kênh truyền thông hiệu quả