Phone icon

Nghiên cứu

  • Solution

    Data4City

    Mạng lưới thông minh giúp nắm bắt mong muốn của người dân về phát triển đô thị: Tìm hiểu thêm về Smart City, thành phố kỹ thuật số của tương lai!

    alo

Partners:

Logo Technische Universität Dresden