Phone icon

Spectos Lettershop: Thực hiện các mẫu test nội bộ để đo lường thời gian vận chuyển

Việc triển khai các mẫu test là một công cụ quan trọng để đo lường thời gian vận chuyển và kiểm tra chất lượng giao hàng của các mặt hàng bưu chính. Spectos Lettershop được thiết kế để thực hiện việc triển khai các mẫu thư test nội bộ một cách dễ dàng và thuận tiện. 

Lợi thế khi sử dụng Spectos LetterShop

 • Đo lường thời gian vận chuyển của một nhà cung cấp dịch vụ một cách hoàn thiện từ khâu sản xuất, thực hiện cho tới đánh giá kết quả
 • Không cần kết nối với đối tác để triển khai việc test mẫu
 • Kiểm soát chặt chẽ các mẫu test nhằm đảm bảo việc thu về các dữ liệu hợp lệ và chính xác
 • Quản lý và bảo mật dữ liệu cá nhân
 • Kết quả đo lường có độ tin cậy cao
Spectos Solutions Header Image

Kết quả đo lường hiệu quả và thỏa mãn tối đa với Spectos LetterShop

Các mẫu thư test gửi đi được đóng gói sẵn một cách chuyên nghiệp bởi Spectos Lettershop. Chúng tôi thực hiện tất cả các công việc chuẩn bị cho việc đo lường thời vận chuyển bao gồm: in ấn, chuẩn bị bao bì, đóng gói để gửi đi cho mỗi mẫu test ở từng chặng để đảm bảo các mẫu thư test trông giống như tất cả các thư và bưu kiện thông thường. Tên và địa chỉ của khách hàng doanh nghiệp được in và đặt trong ô địa chỉ của các mẫu thư test. Nếu cần thiết, có thể sử dụng cả các mẫu phong bì riêng của người gửi.

Anschreiben aus Lettershop
Qualitätskontrolle durch Lettershop Mitarbeiter

Để loại trừ các lỗi khi đo lường, tất cả các mẫu test đều được kiểm tra kỹ lưỡng về tính chính xác của dữ liệu trước khi gửi đi. Spectos Lettershop sau đó sẽ gửi các mẫu thư đã hoàn thiện đến khách hàng tương ứng như là một điểm tiếp nhận. Từ thời điểm này trở đi, việc đo lường thời gian vận chuyển sẽ bắt đầu. Sau khi đi vào luồng thư, các thư test và thư thông thường không thể phân biệt được với nhau và cùng được vận chuyển theo cách giống nhau.

Việc đo lường thời gian vận chuyển giúp kiểm tra chất lượng dịch vụ và đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng cũng như thể hiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu hiện hành về thời gian chuyển phát thư tín theo EN 13850 và EN 14534.

Die Laufzeitmessung bildet Ergebnisse vom Abholkunden bis zum Empfänger (end-to-end) in der Zustellstruktur des Postdienstleisters ab

Danh mục dịch vụ của Spectos LetterShop

 • Sản xuất và triển khai các mẫu test
 • Theo dõi và ghi lại nhật ký
 • Kiểm soát việc triển khai: Kiểm tra các mẫu thư test được tạo ra trong danh mục
 • Tổng hợp các gói hàng và văn bản của thư test
 • Phân loại thư tại trung tâm phân loại riêng của chúng tôi hoặc bởi người giao nhận 
 • Vận chuyển đến các đối tác trong mạng lưới giao hàng 
 • Giao hàng đến người nhận có địa chỉ và không có địa chỉ
 • Nhận thông báo hàng ngày của người giao hàng đối với những gói hàng test đã được giao
 • Theo dõi việc gửi thư mẫu của những người tiếp nhận thông qua Trung tâm dịch vụ của Specto
 • Theo dõi việc nhận thư test của người nhận thông qua Trung tâm dịch vụ Spectos