Phone icon

Tầm quan trọng của việc khảo sát liên tục trong ngành y tế

Độ hài lòng cao có ảnh hưởng quyết định đối với sự thành công về mặt kinh tế và cả hình ảnh của cơ sở y tế. Độ hài lòng ở đây không chỉ giới hạn ở bệnh nhân. Bác sĩ yêu cầu điều trị, nhân viên, những người đóng vai trò liên kết giữa bệnh nhân và tổ chức y tế cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến thành công về lâu dài của nhà cung cấp dịch vụ y tế. Dù là bệnh viện, phòng khám, phòng mạch, trung tâm y tế, trung tâm chăm sóc sức khỏe hay dịch vụ bệnh nhân ngoại trú, mọi người nên thường xuyên tham khảo ý kiến của nhân viên ở cơ sở của mình để tăng cường chất lượng dịch vụ dựa trên mong muốn và nhu cầu.

Spectos Solutions Header Image

Bảng hỏi giấy khó sử dụng: tại sao khảo sát chỉ một phía ngăn cản việc tăng cường chất lượng dịch vụ

Tại sao nhiều cơ sở y tế thấy khó khi thường xuyên thực hiện khảo sát? Lí do phổ biến nhất là một sự coi nhẹ giá trị và lợi ích của việc khảo sát, vấn đề thời gian hoặc không chấp nhận làm khảo sát. Thường thì, những khó khăn khi làm bảng hỏi giấy, là phương thức khảo sát duy nhất thường được thực hiện lại được áp dụng cho các khảo sát giá trị giă tăng khác. Nhiều công ty thường gắn việc khảo sát độ hài lòng với chi phí cao về nhân lực và tài chính, khó xác định vấn đề cụ thể hay khó khăn trong việc trả lời các chỉ trích. Tuy nhiên, cách tiếp cận một phía này đã bỏ qua những phương thức khảo sát hiệu quả khác.

Lợi ích của khảo sát Spectos Healthcare

  • Hệ thống đa kênh thu thập thông tin phản hồi tại tất cả các điểm tiếp xúc.
  • Ứng dụng dễ hiểu với tính ứng dụng cao và sự thoải mái tối đa
  • Khảo sát có thể được thực hiện ở bất cứ đâu, online hoặc offline
  • Thiết kế bảng hỏi miễn phí với nhiều yếu tố và loại câu hỏi khác nhau
  • Liên tục ghi nhận, xử lý và đánh giá phản hồi trong thời gian thực
  • Các báo cáo và đánh giá đều có thể truy xuất được chỉ bằng cách ấn nút – di động cũng thế
  • Phù hợp với tiêu chuẩn khảo sát PEQ (Bảng câu hỏi theo kinh nghiệm của bệnh nhân, White List), 4QD từ Qualitätskliniken.de
Spectos Solutions Header Image

Chỉ cần hỏi là đã thành công: Khảo sát mức độ hài lòng với Spectos Health Care

Bằng cách cung cấp và sử dụng nhiều kênh liên lạc, Spectos Healthcare làm theo phương thức khảo sát hỗn hợp loại trừ những nhược điểm ở trên, tính đến nhu cầu của cả người trả lời và người quản lý bệnh viện. Phương thức hiệu quả và tiết kiệm chi phí này cho phép thu thập, đánh giá và kiểm soát các phản hồi của các mục tiêu chính của khảo sát và các nhóm liên quan – bệnh nhân, bác sĩ yêu cầu điều trị, nhân viên trong cơ sở y tế một cách tiện lợi và tin cậy. Với các giải pháp dễ sử dụng cho khảo sát bệnh nhân, khảo sát bác sĩ yêu cầu điều trị, khảo sát nhân viên, chúng tôi sẽ giúp xác định sớm những điểm yếu và liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ tại cơ sở. Với Spectos Healthcare, sẽ có ít phàn nàn hơn, chi phí cho nhân lực sẽ giảm và lợi ích chi phí sẽ được tăng.

Infographic satisfaction survey
Spectos Solutions Header Image

Our Solutions

Increase the satisfaction of your healthcare contributors with real-time surveys: Spectos Healthcare supports you in setting up, carrying out and evaluating multi-channel surveys and provides a variety of supplementary services related to your individual monitoring system.