Phone icon

Theo dõi vật liệu và hàng hóa của bạn: Quản lý kho bằng RFID theo thời gian thực với Spectos Healthcare

Khi các bệnh viện sáp nhập với nhau và trở thành cơ sở siêu lớn phục vụ đông đảo dân cư, việc nắm rõ tình hình hàng hóa trong kho trở nên cực kỳ quan trọng. Quản lý kho và hàng hóa tại các cơ sở y tế ở Đức cũng như các quốc gia khác là một nghĩa vụ bắt buộc. Mục tiêu tổng thể của Quản lý Kho với RFID là tạo ra năng suất và hiệu quả.

Hiện nay, hầu hết các cơ sở y tế vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp cũ, đó là lưu trữ theo danh mục hàng hóa. Việc quản lý và theo dõi các vật phẩm quan trọng như dụng cụ phẫu thuật đôi khi gặp khó khăn, nhất là ở những bệnh viện siêu lớn.

Việc sử dụng RFID trong Spectos Healthcare cho phép cơ sở y tế định vị và theo dõi các vật phẩm được lựa chọn. Có rất nhiều ứng dụng giúp đơn giản hóa các bước làm việc cụ thể và mang lại hiệu quả cao. RFID thậm chí còn phù hợp cho việc định vị một nhóm bệnh nhân cụ thể – ví dụ như bệnh nhân tâm thần hoặc rối loạn thần kinh – nếu như được phê chuẩn phù hợp với GDPR.

Spectos Solutions Header Image

Quản Lý Kho Với RFID Theo Thời Gian Thực

Hãy tưởng tượng một bệnh viện với hai nghìn bệnh nhân. Làm việc theo nhiều ca, chăm sóc hàng trăm người mỗi ngày. Việc theo dõi xem thiết bị nào được sử dụng và quan trọng nhất là khi nào chúng được bảo trì, có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động y tế và mức độ hài lòng của bệnh nhân cũng như nhân viên y tế.

Lợi thế mà quản lý kho với RFID theo thời gian thực mang lại cho cơ sở y tế

 • Ghi nhận theo vật phẩm theo thời gian thực
 • Giảm thiểu thời gian gián đoạn của quy trình làm việc
 • Theo dõi tình trạng bảo trì của thiết bị y tế
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Định vị vật phẩm và cá nhân thuộc nhóm bệnh nhân cần đặc biệt chú ý
 • Cải thiện năng suất: Giảm thiểu thời gian tìm kiếm thiết bị
 • Bảo vệ các vật liệu và công nghệ đắt tiền tốt hơn
 • Giảm thiểu việc mất mát vật liệu
 • Phản ứng nhanh trong các trường hợp cấp cứu
Spectos Solutions Header Image

Ứng Dụng và Lợi Ích của Quản Lý Kho với RFID trong Y Tế

Quản lý kho với RFID giúp cơ sở y tế theo dõi được tiến triển của từng đối tượng một cách minh bạch và thu được thông tin theo thời gian thực về vị trí của chúng bất cứ khi nào. Công nghệ của Spectos có thể kết hợp với quy trình ở cơ sở y tế theo nhiều cách. Bất kể là theo dõi tình hình giường bệnh, cung cấp thiết bị phẫu thuật hay theo dõi nhóm bệnh nhân đặc biệt: Các chuyên gia của chúng tôi phát triển một giải pháp RFID riêng biệt cho các mục tiêu của cơ sở y tế theo định hướng gia tăng hiệu quả của quy trình vận hành thường nhật. 

Hospital beds as an application object for RFID in hospitals
Operation cutlery as an example for RFID inventory management

Định vị một nhóm đối tượng xác định được khuyến nghị triển khai khi vật liệu dễ tiếp cận và được sử dụng khắp cơ sở y tế.  Việc bảo vệ vật phẩm đắt tiền và tránh mất mát cũng như tránh phải mua sắm mới tốn kém bằng cách theo dõi vật phẩm liên tục là rất quan trọng. Khoản thời gian tiết kiệm được nhờ RFID giúp cơ sở y tế tổ chức luồng công việc nội bộ cũng như kết hợp các bộ phận điều trị tốt hơn. 

Các thẻ RFID được gắn kèm khi có yêu cầu về thông tin minh bạch và kiểm soát chặt chẽ. Các cổng RFID đọc dữ liệu hiện tại và chuyển tải theo thời gian thực tới bảng điều khiển riêng của cơ sở y tế. Việc xác định vị trí của từng đối tượng được thực hiện một cách đơn giản và nhanh chóng với ứng dụng trình duyệt và tình hình kho luôn được theo dõi sát sao.

team analyses

Hỗ trợ và Công nghệ Quản lý Kho với RFID của Spectos

 • Cổng RFID
 • Thẻ RFID phát tín hiệu theo thời gian thực
 • Nền tảng đa kênh minh bạch
 • Bảng điều khiển được thiết kế riêng
 • Ghi nhận thông tin tự động và chính xác tuyệt đối
 • Dịch vụ tư vấn và phân tích dữ liệu đi kèm