Phone icon

Khảo Sát Đa Kênh là Chìa Khóa cho Chất Lượng Dịch Vụ Cao Hơn

Trong lĩnh vực y tế, khảo sát đa kênh đang dần dần thay thế cho phương pháp truyền thống với giấy và bút. Khi được cung cấp nhiều kênh truyền thông khác nhau, người phản hồi có thể lựa chọn phương thức mà họ ưa chuộng, điều này đảm bảo cho một tỷ lệ phản hồi cao.

Sử dụng phương thức tiếp cận hỗn hợp đối với khảo sát về mức độ hài lòng, Spectos cung cấp một giải pháp giúp cơ sở y tế đặt câu hỏi cho bệnh nhân vào đúng thời điểm. Với nhiều kênh khảo sát, cơ sở y tế có thể điều chỉnh cách thức trao đổi thông tin theo nhu cầu của người bệnh tại từng điểm tiếp cận trong chuỗi sử dụng dịch vụ của bệnh nhân. Với giải pháp của Spectos cho lĩnh vực y tế, mức độ hài lòng của bệnh nhân, nhân viênbác sĩ điều trị tại mọi bộ phận và mọi khu vực đều có thể đo lường, đánh giá và kiểm soát. Hãy bắt đầu việc quản lý khiếu nại ngay ngày hôm nay!

Lợi thế với khảo sát đa kênh dành cho bệnh nhân, bác sĩ điều trị và nhân viên y tế

 • Các kênh truyền thông đa dạng và dễ sử dụng, phù hợp với thiết kế doanh nghiệp
 • Tủy chỉnh linh hoạt cho tất cả các công cụ khảo sát và bảng hỏi
 • Tỷ lệ người phản hồi cao và tỷ lệ bỏ ngang thấp
 • Thu thập dữ liệu liên tục và dữ liệu đại diện
 • Khảo sát có thể được thực hiện ở bất cứ đâu, online hoặc offline
 • Báo cáo tự động trên Spectos Healthcare Cockpit được thiết kế riêng
 • Tự động tạo ticket cho những sự vụ quan trọng
Spectos Solutions Header Image

Ứng dụng và lợi ích của khảo sát đa kênh với Spectos Healthcare

Khảo sát đa kênh của Spectos phù hợp với các nhu cầu đa dạng của người phản hồi và đảm bảo tỷ lệ tham gia cao bằng cách cung cấp nhiều kênh giao tiếp. Các chuyên gia của Spectos sẽ giúp cơ sở y tế phát triển một chiến lược đa kênh phù hợp với nhu cầu và tiếp cận được bệnh nhân tại mọi điểm tiếp xúc quan trọng.

patient survey at a hospital
team analyses

Cở sở y tế sẽ có được cái nhìn tổng thể rõ ràng về nguyện vọng và nhu cầu của người bệnh. Không chỉ giới hạn ở khảo sát bệnh nhân khi sử dụng chiến lược đa kênh, phản hồi của nhân viên và bác sĩ điều trị thông qua khảo sát nhân viênkhảo sát bác sĩ điều trị cũng có giá trị và quan trọng. Bằng cách thiết lập nhóm tham gia khép kín, Spectos đảm bảo rằng chỉ có nhóm người đã xác định tiếp cận được khảo sát dành cho họ. Chìa khóa tiếp cận đơn nhất (token) đảm bảo tính nặc danh và gia tăng mức độ sẵn sàng tham gia các khảo sát nội bộ.

Spectos Solutions Header Image

Chiến lược khảo sát tùy chỉnh với các báo cáo hiệu suất cá nhân

Bên cạnh hệ thống truyền thông như thư điện tử, máy trạm, máy tính bảng hay điện thoại thông minh, các bảng hỏi giấy vẫn được sử dụng. Hãy gửi cho chúng tôi bảng câu hỏi đã hoàn thiện, kết quả thu được sẽ được số hóa để tổng hợp vào đánh giá tổng thể. Cơ sở y tế cũng có thể sử dụng trung tâm hỗ trợ của Spectos và khai thác quản lý khiếu nại cá nhân cho bệnh nhân thông qua đường dây nóng dịch vụ của Spectos. Chúng tôi thu nhận dữ liệu và truyền tải chúng một cách nhanh chóng để cơ sở y tế có thể ứng biến tức thời.

Beschwerdehotline als Teil der Multi-Channel Befragungen im Gesundheitswesen
report about the multichannel surveys

Bất cứ khi nào, cơ sở y tế cũng có thể tiếp cận dữ liệu được tự động truyền tải từ các khảo sát về mức độ hài lòng vào bảng điều khiển được thiết kế riêng, cho phép cơ sở y tế so sánh bệnh viện hoặc các bộ phận y tế cũng như phản ứng kịp thời trước các bình luận tiêu cực. Hãy cải thiện chất lượng dịch vụ với hệ thống thẻ quản lý khiếu nại chặt chẽ và nhất quán dựa trên chiến lược đa kênh.

Thông số kỹ thuật của giải pháp khảo sát đa kênh

 • Tích hợp HIS thông qua API
 • Hệ thống truyền thông: Thư điện tử, SMS, WhatsApp, máy tính bảng, máy trạm, QR code và link rút gọn
 • Tùy chọn dịch vụ số hóa cho các khảo sát bằng bảng hỏi giấy của Trung Tâm Hỗ Trợ Spectos
 • Tùy chọn nhóm khảo sát đóng với chìa khóa tiếp cận vô danh
 • Khởi động và ngừng khảo sát, cho phép tiếp tục khảo sát sau khi tạm dừng mà không làm mất thông tin
 • Ứng dụng gốc cho iOS và Android