Phone icon

Đối tác của Spectos

Đại học Công nghệ Dresden

Chúng tôi rất tự hào khi được hợp tác với khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Công nghệ Dresden, đồng thời được hỗ trợ giáo sư Armin Töpfer cùng đội ngũ của ông trong việc nghiên cứu triển khai Six Sigma vào ngành dịch vụ.

TÜV Süd

Chúng tôi hợp tác với TÜV Süd về các chủ đề liên quan đến sự hài lòng khách hàng/nhân viên và nhìn chung, chất lượng dịch vụ đóng vai trò là nền tảng cho các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Hơn nữa, các sản phẩm của chúng tôi được xây dựng theo tiêu chuẩn TÜV, do vậy các các doanh nghiệp khi áp dụng giải pháp của Spectos sẽ dễ dàng đạt được chứng nhận với TÜV.

xitroMEDIA | medien.manufaktur

Là một đối tác của Spectos về truyền thông quảng cáo, xitroMEDIA đã hỗ trợ Spectos GmbH trong việc xây dựng và phát triển website của Spectos.