Phone icon

Service Quality Counts.

Đo lường chất lượng dịch vụ bằng cách nào?

Spectos giúp bạn hiểu rõ hơn về khách hàng và quy trình hoạt động của mình bằng cách theo dõi, cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ. Biến các con số thành mục tiêu hành động.

Xem thêm
Spectos Solutions Header Image

Các Giải pháp

Hiểu rõ hoạt động kinh doanh của bạn hơn bao giờ hết với Spectos.

Chất lượng dịch vụ tuyệt vời giúp bạn phát triển kinh doanh và tiến xa hơn so với đối thủ. Các giải pháp của chúng tôi được tùy chỉnh phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp. Hãy xem cách chúng tôi hỗ trợ bạn cải thiện chất lượng dịch vụ một cách liên tục.

Your KPIs in real-time and at a glance with our Real-Time Performance Management Suite™

Derive implementable findings from your data:

The real-time reports of the Spectos Real-Time Performance Management Suite™ make sustainable quality management very easy.

Spectos RTPM Suite™

Thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào sự hài lòng lâu dài của tất cả các bên liên quan.

500,000 bưu phẩm không thể chuyển phát đã được xử lý bởi Hệ thống Quản lý Bưu phẩm Chuyển hoàn.

Hơn 9 triệu mẫu thư test được gửi trong Đức, trên khắp Châu u và toàn thế giới.

Hơn 1 triệu feedback từ hơn 200,000 khảo sát được thu thập.

Hơn 200,000 CTV tại hơn 20 nước tham gia các chương trình khảo sát thị trường, khách hàng bí mật.

Hơn 300,000 mẫu thư test được tạo ra hàng năm.

500,000 cuộc gọi và phỏng vấn được thực hiện trên 8 ngôn ngữ mỗi tháng bởi Spectos Support Center.

Các mẫu test của chúng tôi đã di chuyển quãng đường tương đương 6 lần lên mặt trăng

Riêng năm 2017, Spectos đã mã hóa hơn 7 triệu đầu thư

2020 Spectos Metrics

Cập nhật